آجر بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

آجر: بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

نخستین آزمایش خون جهت تعیین ضربه مغزی تایید شد

سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین آزمایش خون جهت تشخیص ضربه مغزی در افراد را تایید کرد.  نخستین آزمایش خون جهت تعیین ضربه مغزی تایید شد عبارا..

ادامه مطلب

مغز انسان مجهز به سیستم تخلیه مواد زاید است

تحقیقات نشان می‌دهد که عروق می‌توانند به عنوان یک خط لوله بین مغز و سیستم ایمنی بدن عمل کنند. مغز انسان مجهز به سیستم تخلیه مواد زاید است ..

ادامه مطلب