آجر بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

آجر: بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای مصباح دیر متوجه عوام‌فریبی احمدی‌نژاد شد/ معاون اول احمدی‌نژاد دلالی می‌کرد ، سلیمی‌نمین

وقتی احمدی نژاد در مسیر قدرت قرار داده شد رحیمی که به دروغ خود را دکتر جا زده بود و در دانشگاه آزاد دلالی می کرد را به عنوان معاون اول خود گزینش کرد.

آقای مصباح دیر متوجه عوام‌فریبی احمدی‌نژاد شد/ معاون اول احمدی‌نژاد دلالی می‌کرد ، سلیمی‌نمین

سلیمی نمین: آقای مصباح دیر متوجه عوام فریبی احمدی نژاد شد/ معاون اول احمدی نژاد دلالی می کرد

عبارات مهم : سیاسی

وقتی احمدی نژاد در مسیر قدرت قرار داده شد رحیمی که به دروغ خود را دکتر جا زده بود و در دانشگاه آزاد دلالی می کرد را به عنوان معاون اول خود گزینش کرد.

عباس سلیمی نمین، با بیان اینکه منیت و خودپرستی زیادی در احمدی نژاد وجود دارد، اظهار داشت: افراد متملقی مثل مشایی و بقایی و رحیمی عامل خودشیفتگی احمدی نژاد بودند. هنگامی که او در مسیر قدرت قرار داده شد رحیمی که به دروغ خود را دکتر جا زده بود و در دانشگاه آزاد دلالی می کرد را به عنوان معاون اول خود گزینش کرد.

آقای مصباح دیر متوجه عوام‌فریبی احمدی‌نژاد شد/ معاون اول احمدی‌نژاد دلالی می‌کرد ، سلیمی‌نمین

وی افزود: این فرمایش آیت الله مصباح یزدی با تاخیر زیادی بیان شده است و این امر هزینه احاطه بر ضعف های مسئولین را زیاد می کند. امروز که در تقابل سیاسی قرار گرفته ما می گوییم احمدی نژاد منحرف هست. به همین علت بعضی از ما این مساله را قبول نمی کنند. ما باید صف بندی خودمان را زمانی که در قدرت بود، براق می گفتیم .

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ کشور عزیزمان ایران یادآور شد: زمانی که “سی دی ظهور نزدیک است” منتشر شد و ادعاهایی بر خلاف مبانی اعتقادی ما در آن آورده شد باید تصویر العمل نشان داده می شد. زمانی که احمدی نژاد تلاش می کرد با تظاهرهای عوام فریبانه مثل حراج کردن اتومبیل خودش را راحت زیست نشان دهد باید این پرسشها مطرح می شد. بیان این پرسشها با تاخیر هزینه هایی را تحمیل کرد که قابل پذیرش نیست..

وقتی احمدی نژاد در مسیر قدرت قرار داده شد رحیمی که به دروغ خود را دکتر جا زده بود و در دانشگاه آزاد دلالی می کرد را به عنوان معاون اول خود گزینش کرد.

وی ادامه داد: کسی که از امام وقت هزینه می کند را باید در دهنش زد. کذاب بودن طیف احمدی نژاد را بعد از انتشار این سی دی باید فریاد زده می شد. اطرافیان رییس جمهور سابق این سی دی را منتشر کردند و ایشان را یار امام وقت خواندند. حرفهایی که هرگز از سوی احمدی نژاد تکذیب نشد.

این پژوهشگر اصولگرا با بیان اینکه احمدی نژاد با ادامه این مسیر آینده سیاسی نخواهد داشت، بیان داشت: آقای احمدی نژاد جهت اینکه افرادی دورش جمع بشوند به هرکاری دست می زند وسعی میکند جهت جلب نظر و قرار گرفتن در کانون توجه به هرکاری دست بزند و به هر وسیله ای متمسک شود.هیچکس به کسی که روی اعتقادات خود نمی ایستد اعتماد نمی کند. افرادی که مرتب عوض کردن موضع می دهند جهت هیچکس قابل اطمینان نیستند. همین الان حتی وزرای دولت دهم هم کنار او نیستند. با ادامه دادن این شیوه همین افراد نازلی که در کنارش هستند هم از او دور خواهند شد.

عباس سلیمی نمین خاطرنشان کرد: انسانها هنگامی که در قدرت قرار می گیرند خصلت های بد آنها که در شرایط عادی حائز اهمیت نیست زیاد به چشم می آید و آنها را دچار پرسشها جدی می کند. در دوران ریاست جمهوری این خصلت ها در احمدی نژاد ایجاد و موجب شد از مسیر درست خارج شود.

ندای ایرانیان

آقای مصباح دیر متوجه عوام‌فریبی احمدی‌نژاد شد/ معاون اول احمدی‌نژاد دلالی می‌کرد ، سلیمی‌نمین

واژه های کلیدی: سیاسی | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs