آجر بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

آجر: بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مایه سرشکستگی اسلام است ، تصویری که علی مطهری از پاپ در اینستاگرامش انتشار داده است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلجویی پاپ از آوارگان روهینجایی گفت که دولتهای اسلامی یا علمای صاحب نفوذ باید این کار را انجام می‌دادند.

مایه سرشکستگی اسلام است ، تصویری که علی مطهری از پاپ در اینستاگرامش انتشار داده است

تصویری که علی مطهری از پاپ در اینستاگرامش انتشار داده است /مایه سرشکستگی اسلام است

عبارات مهم : اسلام

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلجویی پاپ از آوارگان روهینجایی گفت که دولتهای اسلامی یا علمای صاحب نفوذ باید این کار را انجام می دادند.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: از عجایب سرنوشت است که در هفته وحدت اسلامی که مسلمانان باید اتحاد و همبستگی خود را نشان دهند، به جای آنها پاپ رهبر کاتولیک های دنیا به دیدن آوارگان روهینگجایی می رود و به رغم ناخرسندی دولت و نژادپرستان میانمار، از آنها دلجویی و حمایت می کند.

کاری را که دولتهای اسلامی یا علمای صاحب نفوذ باید انجام دهند، پاپ انجام می دهد و این مایه سرشکستگی دنیای اسلام است.

مایه سرشکستگی اسلام است ، تصویری که علی مطهری از پاپ در اینستاگرامش انتشار داده است

هفته وحدت اسلامی به ابتکار مرحوم آیت الله منتظری و تایید امام خمینی(ره) تأسیس شد گرچه اخبار شبکه یک سیما از روی ناآگاهی یا عمداً آن را ابتکار امام خمینی اعلام کرد.

برادرکشی که امروز در دنیای اسلام با هدایت صهیونیسم انجام می شود ما را از تحقق این آرزوی بزرگ بزرگ دور کرده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلجویی پاپ از آوارگان روهینجایی گفت که دولتهای اسلامی یا علمای صاحب نفوذ باید این کار را انجام می‌دادند.

در درجه اول علمای اسلام با گفتگو و مباحثه با یکدیگر و در درجه دوم دولتها باید ریشه های تفرقه و تشتت دنیای اسلام را بخشکانند.

قرآن کریم یکی از عوامل انقراض امت ها را تفرقه و تشتت دانسته است.

مایه سرشکستگی اسلام است ، تصویری که علی مطهری از پاپ در اینستاگرامش انتشار داده است

واژه های کلیدی: اسلام | اسلامی | تصویری | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs