آجر بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

آجر: بازار بیماری واردات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش‌های متفاوت به تصویر جنجالی

«اوایل هفته تصویری از یک نمایشگاه داخلی ماشین منتشر شد که برگزارکنندگان جهت تبلیغ بهتر و ایجاد جذابیت زیاد از دو دختر زیباروی ایرانی بهره گرفته بودند. می‌خواهم

واکنش‌های متفاوت به تصویر جنجالی

واکنش های متفاوت به تصویر جنجالی

عبارات مهم : تصویر

«اوایل هفته تصویری از یک نمایشگاه داخلی ماشین منتشر شد که برگزارکنندگان جهت تبلیغ بهتر و ایجاد جذابیت زیاد از دو دختر زیباروی ایرانی بهره گرفته بودند. می خواهم از دو زاویه به انتشار این تصویر بپردازم.»

شبنم رحمتی در ادامه یادداشتش در روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت: نخست اینکه؛ زنان جزئی از تبلیغات و فرصتی جهت جذب زیاد مخاطب نیستند. نباید از قشنگی و بدن زنان به عنوان ابژه جنسی بهره برد و به این وسیله فروش زیاد کالا و خدمات را تضمین و به سرمایه داری خدمت کرد. زنان پیش از اینکه موجودی منفعل و صرفاً دارای جذابیت جنسی و فیزیکی باشند به عنوان یک انسان مستقل آشنا می شوند و باید افکار، ذهنیات و توانمندی های آنها در اولویت قرار گیرد.

چنین رفتاری در زمره خشونت علیه زنان به شمار می رود. دوم اینکه؛ روز گذشته هنگامی که این تصویر را در حساب توئیتری ام منتشر کردم بازخوردها بیش از انتظار من، منفی و واقعاً ناامید کننده بود. خیل عظیمی از مردان نوشته بودند چقدر خوب و «باحال» است که زنان قشنگ هم به جذابیت ماشین مورد نظر افزوده اند. تعداد زیادی از زنان نیز متأسفانه نوشته بودند من متحجر، دگم، مزدور و مخالف حقوق زنان هستم و مرا مدافع در پستو نگه داشتن دختران و مانع رشد آنها قلمداد کرده بودند. بدترین وجه قضیه و به باور من زنگ خطر این بود که عده خیلی زیادی نظر داده بودند این روش در «غرب» هم خیلی کاربرد دارد و ما «هم» باید از آنها یاد بگیریم و راه رشد زنان را نبندیم.

واکنش‌های متفاوت به تصویر جنجالی

با این اوصاف به نظر می رسد با وجود تولید قابل توجهی از ادبیات مربوط به زنان و حقوق آنها هنوز بسیاری از زنان و دختران تحصیلکرده ما که دسترسی به اینترنت دارند تفاوت بین رشد زنان و استفاده ابزاری از آنها را نمی دانند. علاوه بر آن با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب، بخش بزرگی از مردم همچنان بر این باورند هرچه در غرب می گذرد حتماً و الزاماً پذیرفته، روا و عالی ترین است.

«اوایل هفته تصویری از یک نمایشگاه داخلی ماشین منتشر شد که برگزارکنندگان جهت تبلیغ بهتر و ایجاد جذابیت زیاد از دو دختر زیباروی ایرانی بهره گرفته بودند. می‌خواهم

چگونه باید به نسل جوان شناساند که غرب مدینه فاضله نیست و علاوه بر بسیاری از کژکاری ها در آن جامعه، چنین استفاده هایی از زنان در همان جا هم مذموم است و نقدهای زیادی بر این دست رفتارها که صرفاً در خدمت سرمایه داری است نوشته می شود؟

واژه های کلیدی: تصویر | تصویری | دختران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs